ул. Кирил и Методий 5, ет. 1
Бургас,
България
27.4722448
42.4954608
UserLikes
Име: ПИРГОС АГРО
Адрес: Бургас, ул. Кирил и Методий 5, ет. 1
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.nsseme.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Търговия на едро със зърно
Дейност:

Изключителен представител на NS seme за България; Житни и маслени култури, царевични хибриди

Ключови думи: житни семена, маслени семена, хибридни семена, земеделие, семе

За нас

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТРИ (НС СЕМЕ) в Нови Сад е създаден през 1938 година с решение на Министерството на земеделието на Югославия.
С успешната си работа и добрите резултати, Институтът заема важно място в сръбската и световна селскостопанска наука. Той е най-големият държавен Институт в Европа.


Фундаментални и практически изследователски програми са съсредоточени в развитието на полски и зеленчукови насаждения, включително фуражни и технически култури, лечебни растения, билки и подправки.


Досега Институтът е създал над 1000 сортове и хибриди, от които близо 500 са регистрирани и се отглеждата с 26 страни - Аржентина, страни от ЕС, Украйна, Русия, Китай, Индия и др.


ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ /НС СЕМЕ/ има страхотен екип от над 550 човека, от които 59 са с научна степен Доктор на науките, 15 Професора и 300 високо образовани специалисти в различни области.


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Състои се от 13 отдела:
- Отдел за житни култури
- Отдел за царевица
- Отдел за захарно цвекло
- Отдел за маслени култури
- Отдел за фуражни растения
- Отдел за зеленчуци
- Отдел за соя
- Отдел за органично производство
- Отдел за биотехнологии
- Лаборатория за изпитване и окачествяване на семена
- Лаборатория за почвен анализ
- Научно-изследователски отдел
- Администрация


ЗАГОТВИТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
Намира се в Римски Шанчеви, близо до Нови Сад
Съвременен склад с най-модерно оборудване за съхранения на семена
Централен склад с площ 8000 кв.м. и вместимост на съхранение 8500 т семена. 
Oптимални условия на съхранение - поддържане и регулиране на постоянна температура и влажност на въздуха.
 
Открийте ни в Google+